Địa chỉ: đường Ama Jhao quảng phú cư mgar Giá 1 tỷ 270
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: