Địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Giá
Diện tích: 1627m2 Hình thức:

Danh mục: