Địa chỉ: Giá 7.4 tỷ
Diện tích: 130m2 Hình thức:

Danh mục: