Địa chỉ: Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng. Giá 350 triệu/sào
Diện tích: 1ha2 Hình thức:

Danh mục: