Địa chỉ: Cẩm Mỹ Đồng Nai Giá 2.2tỷ/1000m2
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: