Địa chỉ: Đăk Lăk Giá 3XX
Diện tích: 5x35 Hình thức:

Danh mục: