Địa chỉ: Xã Suối Tiên, H.Diên Khánh Giá 470 đến 500tr/1 lô
Diện tích: 86,1 và 85,5 m2 Hình thức:

Danh mục: