Địa chỉ: , Mê Linh - Đalat 2  Giá 17.tỷ.
Diện tích: 1.2hec.ta Hình thức:

Danh mục: