Địa chỉ: Giá
Diện tích: 10*35 có 200 thổ cư. Hình thức:

Danh mục: