Địa chỉ: Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: