Địa chỉ: ĐẰNG HẢI - HẢI AN, HẢI PHÒNG Giá 4,75 tỷ
Diện tích: 65m Hình thức:

Danh mục: