Địa chỉ: Thôn Nam Hà Xã Kỳ Hà Thị xã Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh Giá 75 tr /1 m
Diện tích: 747m2 Hình thức:

Danh mục: