Địa chỉ: LÊ DUẪN CAM LÂM, KHÁNH HÒA Giá 12 Triệu/m2
Diện tích: 259m2 Hình thức:

Danh mục: