Địa chỉ: TÁI ĐỊNH CƯ TAM KỲ LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG. Giá 6 tỷ 100 triêu có thỏa thuận 
Diện tích: 240m2  Hình thức:

Danh mục: