Địa chỉ: Bắc Giang Giá 2,86 tỷ
Diện tích: 108m2 Hình thức:

Danh mục: