Địa chỉ: Long Hưng, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên Giá Giá chủ đầu tư
Diện tích: 48, 56, 65, 70, 100, 150, 200, 300, 460 m2 Hình thức:

Danh mục: