Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 6.7 tỷ
Diện tích: 102.2m2 Hình thức:

Danh mục: