Địa chỉ: Bắc Giang Giá từ 1.7xx (Chính chủ)
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: