Địa chỉ: khu dân cư Long phước Long Thành Đồng Nai. Giá 14tr500/1m2
Diện tích: 1646m2 Hình thức:

Danh mục: