Địa chỉ: P. Long Thạnh Mỹ – TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh Giá
Diện tích: 30m2 - 92 m2 Hình thức:

Danh mục: