Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 420 triệu Buông sổ
Diện tích: 1005m2 Hình thức:

Danh mục: