Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 15,8 tỷ
Diện tích: 187,8m2 Hình thức:

Danh mục: