Địa chỉ: thị trấn Bo-kim Bôi- Hoà Bình) Giá 1.5 TRIỆU/ M2
Diện tích: 3000m2 Hình thức:

Danh mục: