Địa chỉ: 125 đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: