Địa chỉ: Minh Lập , chơn thành, Bình Phước. Giá 980 triệu
Diện tích: 560M2 Hình thức:

Danh mục: