Địa chỉ: phường Quảng Hưng, tp Thanh Hóa Giá 16.800/ m2
Diện tích: 122,3m2 Hình thức:

Danh mục: