Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1ty4/1 nền 100m2
Diện tích: 84 ha Hình thức:

Danh mục: