Địa chỉ: Phường Phú Tân Bến Tre Giá 11 triệu/m2
Diện tích: 274m2 Hình thức:

Danh mục: