Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: