Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2.580tr
Diện tích: 387m2 Hình thức:

Danh mục: