Địa chỉ: Bãi Dài- Cam Lâm- Khánh Hòa. Giá 11 triệu/m2
Diện tích: 130m2 - 200m2 Hình thức:

Danh mục: