Địa chỉ: Phước Long B Giá 5.9 tỷ
Diện tích: 52m2 Hình thức:

Danh mục: