Địa chỉ: Lương Điền - Cẩm Giàng – TP Hải Dương Giá 1tỷ 4xx
Diện tích: 90m2 Hình thức:

Danh mục: