Địa chỉ: Phú Bình Thái Nguyên Giá 700trieu
Diện tích: 300m2 Hình thức:

Danh mục: